Durant els dies 29, 30 i 31 de gener Girona va ser un aparador viu, ple d’activitats, amb tots els esdeveniments i espectacles que es porten a terme a la ciutat.

Torna el Girona10 amb més novetats que mai!

IMG_0684